Hợp đồng xây nhà phát sinh vấn đề trong quá trình thi là chuyện không hiếm gặp nhất là khi bạn chọn phải nhà thầu không có uy tín, vậy lúc này chủ nhà phải làm sao ??

hợp đồng xây nhà

Gia chủ phải làm sao khi hợp đồng xây nhà phát sinh vấn đề ??

Trên thực tế thì hợp đồng xây nhà phát sinh vấn đề sẽ có nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau, nếu không quá nghiêm trọng thì chủ nhà và đơn vị thi công có thể ngồi xuống và tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Tuy nhiên nếu mức độ của vấn đề ở mức cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cả hai bên thì lúc này cần xử lý theo quy đình của pháp luật.

Tóm tắt: Căn cứ áp dụng chế tài do vi phạm hợp đồng xây dựng theo pháp luật Việt Nam là những dấu hiệu cần và đủ để áp dụng các hình thức chế tài đối với bên vi phạm nói chung và vi phạm trong hợp đồng xây dựng nói riêng. Mỗi hình thức chế tài khác nhau thì có các căn cứ phát sinh khác nhau, tuy nhiên căn cứ đầu tiên và chung nhất của tất cả các hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng đó là phải có hành vi vi phạm hợp đồng. Các yếu tố khác như thiệt hại xảy ra, mối quan hệ nhân quả chỉ áp dụng đối với chế tài bồi thường thiệt hại. Bài viết nêu một số nội dung về xử lý vi phạm hợp đồng xây dựng.

Theo đó, các công trình xây dựng nhà ở dân dụng ở nước ta ngày càng nhiều cả về số lượng lẫn chất lượng do đó giữa chủ nhà và đơn vị thi công cần có sự thỏa thuận rõ ràng ngay từ ban đầu về việc thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng. Và mục đích ra đời của hợp đồng xây nhà chỉ thật sự được thực thi khi mà hai bên hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, nếu một trong hai bên vi phạm thì bên còn lại sẽ xử lý theo pháp luật như thế nào ??
hợp đồng xây nhà

Vì bản chất của hợp đồng xây nhà chính là một loại hợp đồng đặc thù trong lĩnh vực xây dựng. Do đó, hợp đồng xây nhà sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự và Cụ thể là ở Khoản 1 Điều 138 của Luật Xây dựng được quy định như sau: “Hợp đồng xây dựng chính là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản từ hai bên là bên giao thầu và bên nhận thầy để hoàn tất một phần hay toàn bộ quá trình xây dựng cho một công trình cụ thể”.

Tuy nhiên một khi hợp đồng xây nhà phát sinh vấn đề ở mức nghiêm trọng và một trong hai bên muốn được pháp luật giúp mình xử lý thì thì hợp đồng xây nhà này sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa hai bên. Và vì các cam kết trong hợp đồng xây nhà đều minh bạch nên quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng này đặt ra buộc hai bên phải tuân thủ đầy đủ.

Nhưng một khi việc thực hiện theo hợp đồng xây nhà không còn được tuân thủ từ một trong hai bên nữa thì hành vi này được xem là hành vi vi phạm hợp đồng đã ký kết khi căn cứ theo Khoản 2, Điều 3, Luật Thương mại thì “vi phạm hợp đồng xây nhà là việc một bên không thực hiện, cũng như không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã thoả thuận theo quy đình này”.

Dù hợp đồng xây nhà đặt ra cho cả hai bên cùng thực hiện nhưng thường thì nghĩa vụ chính và chủ yếu nhất vẫn thuộc về đơn vị thi công là tiến hành các công việc cụ thể theo đứng với tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đã đề ra ở các bộ phận, hạng mục công trình cũng như công trình hoàn thiện.

hợp đồng xây nhà

Đối với nhà thầu thi công cần tuân thủ đúng với những khoản tạm ứng nhận được từ chủ nhà còn về phía chủ nhà cần tuân thủ việc tạm ứng cho hợp đồng và một số nghĩa vụ nhất định khác. Tuy nhiên, vi phạm Hợp đồng xây nhà vẫn xảy thường xuyên gây nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình, quyền và lợi ích các bên.

Ngoài ra, khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng nhưng một trong hai bên không thực hiện, cũng như thực hiện không đúng, sẽ phát sinh trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Nhưng nếu vi phạm này chưa gây thiệt hại, thì có thể khắc phục bằng cách tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ nhưng nếu vi phạm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của một trong hai bên thì cần tiến hành bồi thường và khắc phục bằng cách:

  • Buộc phải thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng
  • Bồi thường thiệt hại
  • Phạt vi phạm hợp đồng
  • Tạm dừng công việc trong hợp đồng xây dựng
  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng

hợp đồng xây nhà

Những cách xử lý trên H.BUILD sẽ tư vấn kỹ hơn cho bạn trong quá trình soạn thảo hợp đồng xây nhà, do đó quý khách hàng có thể an tâm đặt bút ký kết sau khi đã được tư vấn đầy đủ những điều này.