Tag: cúng động thổ trước khi xây nhà

CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÚNG ĐỘNG THỔ TRƯỚC KHI XÂY NHÀ
Cẩm nang xây dựng | Tháng Năm 25, 2022
CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÚNG ĐỘNG THỔ TRƯỚC KHI XÂY NHÀ

Giải phóng mặt bằng và cúng động thổ được xem là hai việc vô cùng quan trọng trước khi tiến hành trước khi xây nhà mà nhiều người trong ngành còn gọi là “Công tác tiền xây dựng”. Công tác tiền xây dựng được xem là một bước cực kỳ quan trọng và cần thiết trước khi xây dựng nhà…

Call Now Button