Tag: Hồ sơ xin giấy phép xây nhà tại TP. Thủ Đức

XIN GIẤY PHÉP XÂY NHÀ TẠI TP.THỦ ĐỨC CÓ KHÓ KHÔNG ??
Cẩm nang xây dựng | Tháng Tư 19, 2022
XIN GIẤY PHÉP XÂY NHÀ TẠI TP.THỦ ĐỨC CÓ KHÓ KHÔNG ??

Hiện nay, việc xin giấy phép xây nhà tại TP.Thủ Đức không mấy khó khăn dù quy định đã có nhiều thay đổi và chỉnh sửa trước đó. Hướng dẫn xin giấy phép xây nhà tại TP.Thủ Đức Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM có hướng dẫn liên quan đến việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên GPXD công…

Call Now Button