Tag: Việc nhà xây thêm tầng chắc chắn phải xin phép

NHÀ XÂY THÊM TẦNG XIN PHÉP NHƯ THẾ NÀO ??
Cẩm nang xây dựng | Tháng Mười Một 7, 2022
NHÀ XÂY THÊM TẦNG XIN PHÉP NHƯ THẾ NÀO ??

Nhiều chủ nhà thắc mắc nếu nhà xây thêm tầng thì có phải xin phép hay không và nếu phải xin phép thì cần đến những giấy tờ nào ?? Việc nhà xây thêm tầng chắc chắn phải xin phép Nói một cách chính xác hơn thì trong khoản 30 Điều 1 của Luật Xây dựng sửa đổi 2020, đối…

Call Now Button