Chuẩn bị làm việc với nhà thầu nhưng bạn vẫn chưa hiểu vấn đề tạm ứng trong hợp đồng xây nhà là gì và mình nên tạm ứng bao nhiêu là hợp lý ??

hợp đồng xây nhà

Vậy tạm ứng trong hợp đồng xây nhà là gì ??

Để trả lời câu hỏi này thì H.BUILD xin được căn cứ vào điều 18 nghị định 37/2015/NĐ-CP về Hợp đồng xây dựng‎ thì tạm ứng trong hợp đồng xây nhà là khoản kinh phí mà bạn ứng trước không lãi suất cho bên nhà thầu xây dựng để thực hiện các công tác chuẩn bị hết sức cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng xây nhà.

Bạn nên lưu ý là việc tạm ứng trong hợp đồng xây nhà chỉ nên được thực hiện sau khi hợp đồng xây nhà có hiệu lực, còn riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng sao cho đúng với thỏa thuận trong hợp đồng, song song đó là việc bạn đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà hai bên đã thỏa thuận.

Còn với mức tạm ứng thì thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng sẽ được hai bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. Trong đó, mức tạm ứng và số lần tạm ứng trong hợp đồng xây nhà phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hay trong dự thảo hợp đồng xây nhà gửi cho bên đơn vị thi công làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất.

Bảo lãnh tạm ứng trong hợp đồng xây dựng nhà

Đối với hợp đồng xây dựng nhà có giá trị tạm ứng lớn hơn 1 tỷ đồng, thì trước khi bạn thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho đơn vị thi công bạn cần phải nộp cho bên nàh thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản tiền tạm ứng trong hợp đồng.

Tuy nhiên, không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng xây nhà có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tỷ đồng cũng như các hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thi công.

hợp đồng xây nhà

Trong trường hợp nhà thầu thi công là liên danh các nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp cho bạn bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên, nhưng trừ trường hợp các thành viên trong liên danh thỏa thuận để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên bạn.

Bạn nên lưu ý là thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây nhà phải được kéo dài cho đến khi bạn đã thu hồi hết số tiền tạm ứng. Hơn nữa giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cũng sẽ được giảm dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi vào mỗi lần bạn thanh toán giữa 2 bên.

Mức tạm ứng trong hợp đồng xây nhà bao nhiêu là hợp lý ?

Trên thực tế thì mức tạm ứng trong hợp đồng không nên vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, nhưng trong trường hợp đặc biệt nhất định phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng hay Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh, Chủ tịch hội đồng thành viên hay Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn hoặc tổng công ty đối với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ thì mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau:

– Với hợp đồng tư vấn: Mức tạm ứng là 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng và 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ.

– Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình: Mức tạm ứng là 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng và 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng và 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng.

hợp đồng xây nhà

– Còn đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, thì hợp đồng EC, EP, PC và EPC hay hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác thì mức tạm ứng là  10% giá hợp đồng.

Bạn nên lưu ý, trong trường hợp 2 bên thỏa thuận tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng tối thiểu thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng trong hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

Ngoài ra, tiền tạm ứng sẽ được thu hồi dần qua các lần thanh toán và mức thu hồi của từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng bạn phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng mà bạn đã ký kết.

Bạn nên để ý là bên đơn vị thi công phải sử dụng tạm ứng hợp đồng đúng mục đích, đúng đối tượng để có được hiệu quả. Tuyệt đối không tạm ứng nếu nhà thầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích của hợp đồng xây dựng đã ký.

hợp đồng xây nhà

Sau cùng thì đối với việc sản xuất một số vật liệu phải dự trữ theo mùa thì bạn và đơn vị thi công cần thỏa thuận kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng.