Hiểu như thế nào là xây nhà trái phép để có thể tránh những khung hình phạt nặng cho vấn đề này là việc làm không thừa bạn nhé.

xây nhà trái phép

Bạn biết đấy, tất cả các công trình xây dựng nhà ở dân dụng hiện nay nếu muốn tiến hành thì trước đó bạn phải thực hiện đầy đủ xin cấp phép xây dựng bởi cơ quan có thẩm quyền chỉ trừ những trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định là không cần xin giấy phép xây dựng.

Vậy xây nhà trái phép là như thế nào và nếu mắc phải sẽ bị xử phạt ra sao ??

Xây nhà trái phép được hiểu đơn giản là hành vi xây dựng không phép được quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, trong đó xây dựng trái pháp là một trong các nội dung của giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đóng dấu kèm theo giấy phép xây dựng được cấp

Những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng được quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng 2020 sửa đổi, bổ sung H.BUILD sẽ tư vấn kỹ hơn.

Xây nhà trái phép sẽ bị xử phạt như thế nào ??

Mức xử phạt hành chính đối với các hành vi xây nhà trái phép được quy định tại Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP cụ thể như sau:

Với trường hợp xây nhà nhưng sai nội dung trên giấy phép xây dựng để sửa chữa, cải tạo: Thì trường hợp nhà ở riêng lẻ tại đô thị sẽ phạt tiền từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng. Còn công trình xây dựng phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật cũng như lập dự án đầu tư thì mức phạt sẽ từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Riêng đối với công trình trái phép là nhà ở riêng lẻ trong khu di tích văn hóa-lịch sử, khu bảo tồn thuộc 2 trường hợp kể trên thì mức phạt sẽ từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Với trường hợp xây nhà sai nội dung trên giấy phép để xây dựng nhà mới: Thì với nhà ở riêng lẻ ở khu vực đô thị, mức phạt sẽ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Còn với công trình xây dựng yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật hay lập dự án đầu tư thì mức phạt sẽ từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Nhưng với nhà ở riêng lẻ trong khu di tích hay bảo tồn thuộc 2 trường hợp trên thì mức phạt sẽ từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

xây nhà trái phép

Mức xử phạt với trường hợp tổ chức thi công xây dựng nhưng không có giấy phép:

– Với nhà ở riêng lẻ thì mức phạt sẽ từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

– Với công trình xây dựng được yêu cầu phải lập báo kỹ thuật thì mức phạt sẽ từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

– Với nhà ở riêng lẻ thuộc khu di tích văn lịch sử hay công trình xây dựng không thuộc 2 trường hợp trên thì mức phạt sẽ là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

– Còn với công trình được miễn cấp phép xây dựng sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu như tiến hành xây dựng không đúng thiết kế đã trình lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Ngoài ra, bạn còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng nếu như vi phạm một trong lỗi sau đây:

– Công trình xây dựng của bạn sai cốt.

– Công trình xây dựng nhà bạn vi phạm chỉ giới xây dựng

– Thi công xây dựng nhà trái với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền được duyệt trước đó

– Lấn chiếm cũng như cơi nới diện tích, không gian gây ảnh hưởng đến cá nhân, cơ quan tổ chức đang sử dụng, quản lý cũng như ảnh hưởng đến khu vực công cộng, khu vực sinh hoạt chung.

– Xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hay đê điều cũng như công trình bảo vệ quốc phòng an ninh và hành lang an toàn thông hoặc cố tình thi công ở nơi đã được cảnh báo về nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Chủ nhà lưu ý nếu đã bị xử phạt về xây dựng nhà trái phép mà còn tái phạm thì sẽ tiếp tục bị phạt nặng hơn, cụ thể đối với 

– Công trình là nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị sẽ bị phạt thêm 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

– Còn đối với công trình xây dựng yêu cầu phải lập báo cáo thì mức phạt thêm sẽ từ 950 triệu đồng đến 01 tỷ đồng.

Sau cùng là dối với nhà ở riêng lẻ trong khu di tích văn hóa và không thuộc 2 trường hợp trên thì mức phạt sẽ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

xây nhà trái phép

H.BUILD hy vọng những thông tin trên vô cùng bổ ích cho bạn trong quá trình xây dựng nhà mới trong tương lai !!