Tag: xây dựng nhà ở trong năm 2022

QUY ĐỊNH VỀ SỐ TẦNG VÀ CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở TRONG NĂM 2022
Cẩm nang xây dựng | Tháng Tám 11, 2022
QUY ĐỊNH VỀ SỐ TẦNG VÀ CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở TRONG NĂM 2022

Một vài thay đổi trong cơ chế quản lý kiến trúc tại TP.HCM nên những quy đinh về số tầng cũng như chiều cao của công trình xây dựng nhà ở trong năm 2022 này có một số điều chỉnh mà người xây nhà cần nắm trước khi tiến hành thi công. Cụ thể thì những thay đổi này được…

Call Now Button